bestemmingsplan

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bestemmingsplan
Definitie (nl)gemeentelijk plan voor de ruimtelijke ordening, waarin de bestemming, ofwel de toegestane wijze van gebruik (en inrichting), van land (en water) wettelijk bindend zijn of kunnen worden vastgelegd.
Label (de)flächennutzungsplan
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bestemmingsplanBreder
bestemmingsplanCategorie van
bestemmingsplanHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bouwblok (Begrip)Heeft onderdeelbestemmingsplan
RDF.jpg
Aquo history.png