toetsing

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)toetsing
Label (en)test
Definitie (nl)rekenstap waarin de waarnemingen worden gecontroleerd door het vergelijken van de toetsingsgrootheid (kritieke waarde) met de waarneming.
Toelichting (nl)Toetsing vindt plaats binnen een dataset zelf (door overtalligheid in de metingen).
Datum start2011/07/04 10:43:02
Datum gewijzigd2012/11/23 12:30:07
StatusG
Id29299

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
toetsingCategorie van
toetsingGerelateerd
toetsingSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belasting toetsing (Begrip)Bredertoetsing
beoordelingsniveau (Begrip)Gerelateerdtoetsing
beoordelingsschema (Begrip)Gerelateerdtoetsing
RDF.jpg
Aquo history.png