OppervlakteCategorieStoomgebiedtype

 
Domeintabellen.png
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.

Domeinwaarden

Domeinwaarden historisch

Domeinwaarden incl. historisch

Eigenschappen

Id656
VoorkeurslabelOppervlakteCategorieStoomgebiedtype
Reden beeindigingvervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
Is open domeinN
Begin geldigheid11-11-2011 00:00:00
Eind geldigheid11-12-2018 00:00:00
Datum gewijzigd11-11-2011 00:00:00
XSDAquo-domein_typeoppervlaktecategoriestroomgebied_2013.xsd
MetadataOmschrijving, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd
Toelichting (nl)Aquo-domeintabel met oppervlakte categorie stroomgebied


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel OppervlakteCategorieStoomgebiedtype gebruikt worden:

  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Search.png
RDF.jpg
CSV.jpg
JSON.png