aardlaag

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aardlaag
Label (en)earth layer
Definitie (nl)algemene term voor een laag van de aardkorst - in de geologie worden aardlagen volgens de regels van de stratigrafie nader omschreven
Datum start2011/07/04 10:34:16
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:35
StatusG
Id26343

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aardlaagCategorie van
aardlaagGerelateerd
aardlaagHeeft onderdeel
aardlaagSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bank (Begrip)Brederaardlaag
beeker-sampler (Begrip)Gerelateerdaardlaag
begemann-sampler (Begrip)Gerelateerdaardlaag
aardkorst (Begrip)Heeft onderdeelaardlaag
aardkorst (Begrip)Smalleraardlaag
RDF.jpg
Aquo history.png