stuwput

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)stuwput
Definitie (nl)put voorzien van een afvoerbeperking
Toelichting (nl)GWSW hanteert de volgende definitie: rioolput voorzien van schot met opening om de bergingscapaciteit van het bovenstroomse rioolstelsel te benutten.
BronNEN 3300:1996
Begin geldigheid2011/07/26
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stuwputBreder
stuwputCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Stuwput (Symbool)Gerelateerdstuwput
Stuwput (Domeinwaarde)Gerelateerdstuwput
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
StuwputStuwput.JPG