analytische methode

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)analytische methode
Definitie (nl)gedetailleerde dimensioneringmethode voor de faalmechanismen toplaaginstabiliteit onder golfaanval en materiaaltransport vanuit de ondergrond.
Label (en)analytic method
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2020/12/01
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
analytische methodeCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png