opdrachtnemer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)opdrachtnemer
Definitie (nl)rechtspersoon die in aanmerking komt om tegen vergoeding een opdracht uit te voeren.
BronInformatie- plan Water 1987
Synoniem (nl)aannemer
Label (en)contractor
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Aannemer (Domeinwaarde)Gerelateerdopdrachtnemer
RDF.jpg
Aquo history.png