bergingsvoorzieningen voor regenwater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bergingsvoorzieningen voor regenwater
Definitie (nl)voorzieningen die bedoeld zijn om regenwater tijdelijk of langdurig vast te houden, ofwel te bergen voordat het verdampt, door planten wordt opgenomen, infiltreert in de bodem, of wordt afgevoerd naar een regenwaterriool of het oppervlaktewater.
Toelichting (nl)Wanneer de voorzieningen zijn aangelegd en goedgekeurd als compensatie voor de aanleg van verhard oppervlak kent het hoogheemraadschap formeel de functie regenwaterberging aan de voorziening toe en zijn daarop de desbetreffende verbod- en gebodsregels uit de Keur van toepassing. Aanwijzing kan plaats vinden middels een legger, een bestemmingsplan of een beheerovereenkomst. Het kan onder meer gaan om wadi's, daktuinen, vegetatiedaken etc. etc.
Synoniem (nl)regenwaterberging
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergingsvoorzieningen voor regenwaterBreder
bergingsvoorzieningen voor regenwaterCategorie van
bergingsvoorzieningen voor regenwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
berging (Begrip)Gerelateerdbergingsvoorzieningen voor regenwater
RDF.jpg
Aquo history.png