1d-segmentpunt

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)1d-segmentpunt
Definitie (nl)punt in een 1D-vak dat de begrenzing vormt van een of meer segmenten. In een 1D-segment kunnen splitsingen of samenvoegingen van (gedeelten van) 1D-vakken voorkomen. In die gevallen wordt het 1D-segment door meer dan twee 1D-segmentpunten begrensd.
BronSOBEK
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-segmentpuntGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-segmentpunt-relatie (Begrip)Gerelateerd1d-segmentpunt
1d-vak (Begrip)Gerelateerd1d-segmentpunt
RDF.jpg
Aquo history.png