eb

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)eb
Begin geldigheid2020/11/25
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ebCategorie van
ebGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
laagwater (Begrip)Gerelateerdeb
RDF.jpg
Aquo history.png