kunstwerk

Versie door Mwelling (overleg | bijdragen) op 15 dec 2021 om 21:17
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)kunstwerk
Definitie (nl)een civieltechnische constructie voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen, waarvoor andere materialen dan aarde en zand zijn gebruikt
Publieksvriendelijke toelichtingbouwwerk voor infrastructuur, zoals wegen, waterwegen, spoorbanen, waterkeringen en leidingen
BronUIVO-W
Begin geldigheid2020/01/28
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kunstwerkCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
inlaat (Begrip)Brederkunstwerk
Kunstwerk (Domeinwaarde)Gerelateerdkunstwerk
Kunstwerk (Domeinwaarde)Gerelateerdkunstwerk
RDF.jpg
Aquo history.png