alfastraling

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)alfastraling
Definitie (nl)straling die ontstaat als zware radioactieve nuclide uiteenvalt in een dochternuclide (deze is meestal ook radioactief) en een alfadeeltje.
Toelichting (nl)Alfa deeltjes zijn sterk ioniserend, maar kunnen gemakkelijk tegengehouden worden: 5cm lucht of een blad papier is een voldoende barrière tegen alfadeeltjes. Alfastraling is echter wel zeer radiotoxisch bij inademing of inslikken. Voorbeelden zijn bekende alfastralers zijn uranium en plutonium.
Afkortingalfa
BronW-1111-0020
Synoniem (nl)a -straling
Label (en)Alfa activity
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
alfastralingBreder
alfastralingCategorie van
alfastralingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
alfadeeltje (Begrip)Gerelateerdalfastraling
alfastraler (Begrip)Gerelateerdalfastraling
RDF.jpg
Aquo history.png