aanduiding naamgebruik

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aanduiding naamgebruik
CodeSNPGEBRN
Definitie (nl)een aanduiding voor de vaststelling van de wijze van het gebruik van persoonlijke gegevens zoals die door een persoon bij aanschrijving wordt gewenst
Toelichting (nl)Indien de keuze voor 02 of 03 is gemaakt, dan dient de naam van de partner ook bekend te zijn bij de gegevensbeheerders. Dit impliceert of een vaste aansluiting op de GBA voor alle relevante gegevensbeheerders of het vervangen van de geslachtsnaam in de entiteit subject door de gewenste naamsaanduiding. Met de bovenstaande definitie wordt aangesloten op de registratie in de GBA. NEN 1888 definieert dit gegevenselement als een numeriek gegeven met de volgende codetabel: 1 de eigen naam 2 de naam van de echtgenoot 3 de naam van de echtgenoot gevolgd door de eigen naam 4 de eigen naam gevolgd door de naam van de echtgenoot 5 een pseudoniem
Datum start2011/07/04 10:36:17
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:34
StatusG
Id27038

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanduiding naamgebruikCategorie van
aanduiding naamgebruikHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
natuurlijk persoon (Begrip)Heeft onderdeelaanduiding naamgebruik
natuurlijk persoon (Begrip)Smalleraanduiding naamgebruik
subject (Begrip)Smalleraanduiding naamgebruik
RDF.jpg
Aquo history.png