afvalwater

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 30 jan 2024 om 15:58
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afvalwater
Definitie (nl)alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Toelichting (nl)water dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en instellingen.
Label (en)waste water
Label (de)abwasser
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvalwaterBreder
afvalwaterCategorie van
afvalwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
alkalisch afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
ander afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
getransporteerd afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
gezuiverd afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
intern afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
rioolwater (Begrip)Brederafvalwater
stedelijk afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
Afvalwater (Domeinwaarde)Gerelateerdafvalwater
algemene norm (Begrip)Gerelateerdafvalwater
assimilatiecapaciteit (Begrip)Gerelateerdafvalwater
behandelingsinstallatie (Begrip)Gerelateerdafvalwater
influent (Begrip)Gerelateerdafvalwater
regenweerafvoer debiet (Begrip)Gerelateerdafvalwater
zuiveringstechnisch werk (Begrip)Gerelateerdafvalwater
zuiveringtechnisch werk (Begrip)Gerelateerdafvalwater
droogweerafvoerdebiet berekend (Begrip)Is onderdeel vanafvalwater
inwonerequivalent afvalwater (Begrip)Smallerafvalwater
RDF.jpg
Aquo history.png