Id-16e63fff-bb72-4a7d-b709-d7679031bde2: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 25 jun 2020 00:36WikiSysop overleg bijdragen 480 bytes +480 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Domeinwaarde |Paginanaam=Id-16e63fff-bb72-4a7d-b709-d7679031bde2 |Voorkeurslabel=Rioolwaterzuiveringsinstallatie |Begin geldigheid=08-03-20...'