ObjectStatus

 
Domeintabellen.png
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.

Domeinwaarden

Domeinwaarden historisch

Domeinwaarden incl. historisch

Eigenschappen

Id1106
VoorkeurslabelObjectStatus
Definitie (nl)Aanduiding van de status van de levenscyclus van een object
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.IHW.nl
Is open domeinN
Begin geldigheid05-08-2017 00:00:00
Eind geldigheid01-01-2100 00:00:00
Datum gewijzigd26-01-2018 00:00:00
MetadataId, Omschrijving, Code, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel ObjectStatus gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Code (Aquo Code)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Search.png
RDF.jpg
CSV.jpg
JSON.png