freatisch water

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 16 sep 2022 om 11:51
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)freatisch water
Definitie (nl)het water in de bodem dat als eerste wordt aangetroffen bij graaf- of boorwerkzaamheden
Publieksvriendelijke toelichtingwater dat je het eerst aantreft als je gaat graven of boren
BronUIVO-W
Begin geldigheid2020-01-28
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
freatisch waterCategorie van
freatisch waterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png