Eigenschap:Waarde

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
?
? 0/11  +
? 0/16  +
? 0/22  +
? 0/6  +
? 0/8  +
? Asfalt  +
A
Asfaltbeton 11 bind  +
Asfaltbeton 11 surf  +
Asfaltbeton 11-16 bind  +
Asfaltbeton 11-16 surf  +
Asfaltbeton 16 base  +
Asfaltbeton 16 bind  +
Asfaltbeton 16 surf  +
Asfaltbeton 16-22 base  +
Asfaltbeton 16-22 bind  +
Asfaltbeton 22 base  +
Asfaltbeton 22 bind  +
AC 22-32 base  +
Asfaltbeton 32 base  +
Asfaltbeton 8 surf  +
Asfaltbeton 8-11 surf  +
Aantal vrijheidsgraden  +
Aantal waarnemingen (steekproef)  +
Asbestverdacht materiaal  +
B
Bims  +
Bims  +
C
Covariantie  +
D
dicht asfaltbeton  +
dicht asfaltbeton 0/11  +
dicht asfaltbeton 0/11-0/16  +
dicht asfaltbeton 0/16  +
dicht asfaltbeton 0/6  +
dicht asfaltbeton 0/6-0/8  +
dicht asfaltbeton 0/8  +
dicht asfaltbeton 0/8-0/11  +
E
emulsie-asfaltbeton  +
emulsie-asfaltbeton 0/3  +
emulsie-asfaltbeton 0/6  +
emulsie-asfaltbeton 0/8  +
G
grindasfaltbeton  +
grindasfaltbeton 0/16  +
grindasfaltbeton 0/16-0/32  +
grindasfaltbeton 0/32  +
grindasfaltbeton 0/8  +
Gemiddelde (locatie)  +
Gepenetreerde slakken  +
Gepenetreerde slakken  +
Gietasfalt  +
G  +
K
Kattenklei  +
K  +
Kunststofvezels  +
L
L  +
M
Maximum  +
Microville  +
Minimum  +
Modus  +
N
Novachip 2/6  +
Novachip 4/8  +
Novachip 8/11  +
O
open asfaltbeton  +
open asfaltbeton 0/11  +
open asfaltbeton 0/11-0/16  +
open asfaltbeton 0/16  +
open asfaltbeton 0/16 type 1  +
open asfaltbeton 0/16 type 2  +
open asfaltbeton 0/16 type 3  +
open asfaltbeton 0/16-0/22  +
open asfaltbeton 0/22  +
open asfaltbeton 0/8  +
open asfaltbeton 0/8-0/11  +
P
Puin/slakken  +
Puin/slakken  +
Puin/zand  +
S
S  +
steenmastiekasfalt  +
steenmastiekasfalt 0/11  +
steenmastiekasfalt 0/11 type 1  +
steenmastiekasfalt 0/11 type 2  +
steenmastiekasfalt 0/5  +
steenmastiekasfalt 0/6-0/8  +
steenmastiekasfalt 0/8  +
steenmastiekasfalt 0/8-0/11  +
Steenmastiekasfalt NL 5  +
Steenmastiekasfalt NL 5-8  +
Steenmastiekasfalt NL 8  +
Steenmastiekasfalt NL 8-11  +
Steenmastiekasfalt NL-11  +
steenslagasfaltbeton  +
steenslagasfaltbeton 0/16  +
steenslagasfaltbeton 0/16-0/22  +
steenslagasfaltbeton 0/22  +
Schaal  +
Slakken/zand  +
Slakken/zand  +
Snelheid  +
Stabiflex  +
Steen  +
V
V  +
Verschuiving  +
Vorm  +
Vormzand  +
Vormzand  +
W
WAB  +
WAB 0/16  +
WAB 0/22  +
Z
zeer open asfaltbeton  +
zeer open asfaltbeton 0/11  +
zeer open asfaltbeton 0/16  +
zeer open asfaltbeton 0/8  +
zeer open asfaltbeton 11  +
zeer open asfaltbeton 11-16  +
zeer open asfaltbeton 16  +
zeer open asfaltbeton fijn  +
Z  +
Zandcement  +
a
aardewerk  +
afval  +
afvalverbrandingsinstallatie-slak  +
antropogeen  +
asbest  +
asfalt  +
asfaltgranulaat  +
b
baksteen  +
ballast  +
basaltasfalt  +
beige  +
beton  +
betongranulaat  +
betongranulaat  +
betonstraatstenen  +
bewerkt steen  +
bitumen  +
blauw  +
blokken  +
bot  +
br gestaakt  +
brac  +
breccie  +
brekerzand  +
brokken  +
bruin  +
bruinkool  +
c
combi deklaag 0/11  +
combi deklaag 0/16  +
combi deklaag 0/8  +
conglomeraat  +
coproliet  +
creme  +
cyanide  +
d
detritus  +
donker  +
dunne deklaag  +
e
erts  +
f
fijn  +
fijn asfalt  +
flugsand  +
fosfaat  +
g
g1 +
g1  +
g2 +
g2  +
g3 +
g3  +
gebakkenstraatstenen  +
gedesintegreerd asfalt  +
geel  +
geen  +
geen grind  +
geen humus  +
gestabiliseerd menggranulaat  +
gestabiliseerd zand  +
geëxpandeerd polystyreen (piepschuim)  +
gips  +
glas  +
glauconiet  +
gley  +
goethietzand  +
gravel  +
grijs  +
grind  +
g  +
groen  +
grof  +
gyttja  +
h
h1 +
h1  +
h2 +
h2  +
h3 +
h3  +
hoogovenslakken  +
hoogovenslakken  +
hout  +
houten vloer  +
houtskool  +
huisvuil  +
h  +
i
ijzer  +
ijzerzandsteen  +
in situ  +
industrieel afval  +
ingespoeld  +
insluitingen  +
k
kalk  +
kalksteen  +
keien  +
keileem  +
keramiek  +
kleeflaag  +
klei  +
kleibrokjes  +
k  +
kleurloos  +
klinkers  +
kolen  +
kolengruis  +
koolas  +
kooldeeltjes  +
koud asfalt 0/11  +
koud asfalt 0/16  +
krijt  +
l
laagjes  +