Eigenschap:Waarde

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
?
? 0/11  +
? 0/16  +
? 0/22  +
? 0/6  +
? 0/8  +
? Asfalt  +
A
Asfaltbeton 11 bind  +
Asfaltbeton 11 surf  +
Asfaltbeton 11-16 bind  +
Asfaltbeton 11-16 surf  +
Asfaltbeton 16 base  +
Asfaltbeton 16 bind  +
Asfaltbeton 16 surf  +
Asfaltbeton 16-22 base  +
Asfaltbeton 16-22 bind  +
Asfaltbeton 22 base  +
Asfaltbeton 22 bind  +
AC 22-32 base  +
Asfaltbeton 32 base  +
Asfaltbeton 8 surf  +