Eigenschap:Titel

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Volledige titel van de norm of het voorschrift, zoals bekend bij o.a. het NNI.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 50 pages using this property.
A
Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.II Bepaling van vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX) in bouwstoffen.  +
Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.IV Bepaling van Polychloorbifenylen (PCB) in bouwstoffen.  +
Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.V Bepaling van minerale olie in bouwstoffen.  +
Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.XI Bepaling van pH in afvalstoffen.  +
Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.I Bepaling van de pH-CaCl2 in grond.  +
Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.VIII Bepaling van vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, MTBE en ETBE in grond.  +
Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.X Bepaling van polychloorbifenylen (PCB) in grond.  +
Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.XI Bepaling van minerale olie in grond.  +
Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v13_20200423, Prestatieblad SG.XV Bepaling van het gehalte aan chloorbenzenen in grond.  +
B
Blauwalgenprotocol 2010  +
Blauwalgenprotocol 2011  +
Blauwalgenprotocol 2011  +
Blauwalgenprotocol 2012  +
Blauwalgenprotocol 2012  +
Blauwalgenprotocol 2020  +
C
Karakterisering van slib - Detectie en telling van Salmonella spp. in slib, grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1: Membraanfiltratiemethode voor kwantitatieve resuscitatie van subletaal beschadigde bacteriën (om de doeltreffendheid van behandelingsmethoden te staven in logaritmische afneming)  +
Karakterisering van slib - Detectie en telling van <(cursief)Salmonella spp.> in slib, grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1: Membraanfiltratiemethode voor kwantitatieve resuscitatie van subletaal beschadigde bacteriën (om de doeltreffendheid van behandelingsmethoden te staven in logaritmische afneming)  +
Afvalstoffen – grondstoffen. Algemene richtlijnen monsterneming  +
Opgelost chroom VI door vloeistofchromatografie  +
Spectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem en waterbodem  +
Spectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem en waterbodem  +
Anorganische analysemethoden / Vaste stoffen Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen, glas op sorteer- en brekerzeefzand  +
Steekvastheid  +
Steekvastheid  +
Anorganische analysemethoden/Compost. Zware metalen  +
Anorganische analysemethoden/Compost. Zuurtegraad en totaal zout  +
Organische analysemethoden. TCE extraheerbare (apolaire) stoffen met IR  +
Organische analysemethoden. Per- en polyfluorverbindingen (PFAS)  +
Oplosmiddelen specifiek  +
Organische analysemethoden. Vluchtige minerale olie  +
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale olie in bodemverbeterend middel en meststof  +
Polychloorbifenylen en chloorbenzenen in bodemverbeterend middel en meststof  +
Monstervoorbehandeling. Meststof-bodemverbeterend middel  +
Water - Ionenbalans  +
Bodem - Détermination de l’indice phénol  +
Bodem - Bepaling van fenolindex, CWEA issep (belgie)  +
D
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen (Gruppe C); Bestimmung der Redox-Spannung (C 6)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen (Gruppe C): Bestimmung der Redox-Spannung (C 6)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Anionen (Gruppe D); Photometrische Bestimmung des gelösten Sulfids (D 26)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Anionen (Gruppe D): Photometrische Bestimmung des gelösten Sulfids (D 26)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Anionen (Gruppe D); Bestimmung von leicht freisetzbarem Sulfid (D 27)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Anionen (Gruppe D): Bestimmung von leicht freisetzbarem Sulfid (D 27)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Kationen (Gruppe E) - Teil 29: Bestimmung von 61 Elementen durch Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) (E 29)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 30: Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm- und Badebeckenwasser mit Headspace-Gaschromatographie (F 30)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 42: Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS) nach Fest- Flüssig-Extraktion (F 42)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H) - Teil 23: Bestimmung der bismutaktiven Substanzen (H 23)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L): Bestimmung des Chlorophyll-a-Gehaltes von Oberflächenwasser (L 16)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L); Bestimmung des Chlorophyll-a-Gehaltes von Oberflächenwasser (L 16)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S): Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser (S 4)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser (S 4)  +