Eigenschap:Titel

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Volledige titel van de norm of het voorschrift, zoals bekend bij o.a. het NNI.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
C
Spectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem en waterbodem  +
Anorganische analysemethoden / Vaste stoffen Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen, glas op sorteer- en brekerzeefzand  +
Steekvastheid  +
Steekvastheid  +
Anorganische analysemethoden/Compost. Zware metalen  +
Anorganische analysemethoden/Compost. Zuurtegraad en totaal zout  +
Organische analysemethoden. TCE extraheerbare (apolaire) stoffen met IR  +
Organische analysemethoden. Per- en polyfluorverbindingen (PFAS)  +
Oplosmiddelen specifiek  +
Organische analysemethoden. Vluchtige minerale olie  +
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale olie in bodemverbeterend middel en meststof  +
Polychloorbifenylen en chloorbenzenen in bodemverbeterend middel en meststof  +
Monstervoorbehandeling. Meststof-bodemverbeterend middel  +
Water - Ionenbalans  +
Bodem - Détermination de l’indice phénol  +
Bodem - Bepaling van fenolindex, CWEA issep (belgie)  +
D
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen (Gruppe C); Bestimmung der Redox-Spannung (C 6)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen (Gruppe C): Bestimmung der Redox-Spannung (C 6)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Anionen (Gruppe D); Photometrische Bestimmung des gelösten Sulfids (D 26)  +
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Anionen (Gruppe D): Photometrische Bestimmung des gelösten Sulfids (D 26)  +