Eigenschap:Reden beeindiging

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Reden beeindiging
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
A
vervallen n.a.v W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
n.a.v. W-1712-0009 vervallen update 2018  +
RfC W-1010-0014, naar subtabel afrastering soorten  +
RfC W-1010-0014, waarden zijn subset van Afsluitwijzen  +
RfC W-1010-0014, subset van Besturingswijze  +
RfC W-1010-0014, waarden zijn subset van Afsluitwijzen  +
IMWA Waterveiligheid door tabel AfsluitmiddelType vervangen  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
B
n.a.v. W-1712-0009 vervallen update 2018  +
n.a.v. W-1712-0009 vervallen update 2018  +
RfC W-1010-0014, subset van Besturingswijze  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
RfC W-1010-0014, vervangen ivm overlappen waarden  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
RfC W-1010-0014, naar subtabel beplanting algemeen  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
RfC W-1010-0014, naar subtabel bord en mast soorten  +
RfC W-1010-0014, naar subtabel bouwwerk soorten  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
RfC W-1010-0014, subset van Vormen  +
C
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
D
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
subset van tabel eenheid, RfC W-1010-0014  +
subset van tabel eenheid, RfC W-1010-0014  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
RfC W-1010-0014, subset van Vormen  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
E
RfC W-1509-0004  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
subset van Eenheid, RfC W-1010-0014  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
F
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
G
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
RfC W-1010-0014, overlap in waarden  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v W-1712-0009 update 2018-12  +
H
RfC W-1010-0014, subset van Besturingswijze  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
I
RfC W-1509-0003  +
RfC W-1010-0014 zie tabel Aanwezig_afwezig_onbekend  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
RfC W-1010-0014 vervangen ivm overlap srt_zorgplicht  +
J
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
RfC W-1010-0014, overlappende inhoud  +
RfC W-1010-0014, overlappende waarden  +
K
RfC W-1509-0005  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 geheractiveerd W-1910-0022, gewijzigd n.a.v. W-2109-0020  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
RfC W-1010-0014, code 06 wordt 98 Overig, subset van Vormen  +
L
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
RfC W-1010-0014, naar subtabel beplanting lijnvormig  +
n.a.v. W-1712-0009 vervallen update 2018  +
M
n.a.v. W-1712-0009 vervallen update 2018  +
RfC W-1010-0014, samenvoegen 2 tabellen in 1 tabel  +
IMWA Waterveiligheid tabel Bekleding_materiaal (incl. Groep)  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12 n.a.v. W-2009-0004 weer actueel gemaakt  +
n.a.v. W-1712-0009 vervallen update 2018 n.a.v. W-2009-0004 weer actueel gemaakt  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
UMAquo is beëindigd per 1-1-2018, RfC W-1702-0022  +
O
RfC W-1010-0014, subset van Besturingswijze  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +