Eigenschap:Paginanaam

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 50 pages using this property.
A
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/address.bagidentification  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/address.bagidentification  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/geotextiel.o90grootteopening  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/geotextiel.o90grootteopening  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/pomp.aandrijvingpomp  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/pomp.aandrijvingpomp  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/duiker.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/hevel.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/stuw.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/sifon.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/gemaal.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/gemaal.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/sifon.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/duiker.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/stuw.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/hevel.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/flexibelewaterkering.aantalopeningen  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/flexibelewaterkering.aantalopeningen  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/analysisprocess.accreditationorganisation  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/samplingprocess.accreditationorganisation  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/analysisprocess.accreditationorganisation  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/analysisprocess.accreditedyn  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/analysisprocess.accreditedyn  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/samplingprocess.accreditedyn  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/verbeterinstallatie.adres  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/waterkeringsectie.afstandbegin  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/waterkeringsectie.afstandbegin  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/waterkeringsectie.afstandbegin  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/waterkeringsectie.afstandeinde  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/waterkeringsectie.afstandeinde  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/waterkeringsectie.afstandeinde  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/referentiepunt.afstandtotnulpunt  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/referentiepunt.afstandtotnulpunt  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/gemaal.afvoercoefficient  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/vispassage.afvoercoefficient  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/stuw.afvoercoefficient  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/sluis.afvoercoefficient  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/sluis.afvoercoefficient  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/vispassage.afvoercoefficient  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/stuw.afvoercoefficient  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/gemaal.afvoercoefficient  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/analyticresult.alphanumericvalue  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/analyticresult.alphanumericvalue  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/analysisprocess.analyticaltechnique  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/analysisprocess.analyticaltechnique  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/bioobservation.appearance  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/bioobservation.appearance  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/wetverordening.artikel  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/waterstaatkundigezonering.artikel  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/natteecologischezone.artikel  +