Eigenschap:Label (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Voorkeur label in Nederlandse taal (skos:prefLabel)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
(
(scheeps)werktuigkundige  +
1
1% norm  +
1-mijlszone  +
12-mijlsgrens  +
12-mijlszone  +
17b-estradiol equivalenten  +
1d-alfanumerieke-constante  +
1d-berekening  +
1d-bodemsprong  +
1d-brugpijler  +
1d-constante  +
1d-duiker  +
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel  +
1d-dwarsprofiel  +
1d-dwarsprofiel-cirkelboog  +
1d-dwarsprofiel-lijn  +
1d-dwarsprofiel-trapezium  +
1d-functie(t)  +
1d-functie(u)  +
1d-gebied  +
1d-gemaal  +
1d-hevel  +
1d-interne randvoorwaarde  +
1d-knooppunt  +
1d-krooshek  +
1d-kunstwerk  +
1d-kunstwerk-algemeen  +
1d-kunstwerkpunt  +
1d-lozingspunt  +
1d-numerieke-constante  +
1d-qh-relatie  +
1d-randknooppunt  +
1d-randvoorwaarde  +
1d-rekenpunt  +
1d-schematisatie  +
1d-schematisatiepunt  +
1d-schuifstuw  +
1d-segment  +
1d-segmentpunt  +
1d-segmentpunt-relatie  +
1d-startwaarde  +
1d-stuurwaarde  +
1d-stuw  +
1d-stuw-uitgebreid  +
1d-stuwduiker  +
1d-tijdreeks  +
1d-uitvoerpunt  +
1d-uitvoerpunt-instelling  +
1d-uitvoertraject  +
1d-uitvoerwaarde  +
1d-vak  +
1d-vak afstand  +
1d-vak-uitvoertraject  +
2
2e orde watersystemen  +
5
5-jaarlijkse toetsing  +
50% percentieel  +
A
A-factor  +
AM +
AM  +
ANT-studie  +
Aanvraag  +
Aardgasleiding  +
Actiefslibleiding  +
Afgewerkte olieleiding  +
Aflaatleiding  +
Afneembare kap  +
Afscheider (al dan niet automatisch)  +
Afsluiter (basissymbool)  +
Afsluiter bediend door middel van centifugale kracht  +
Afsluiter met bediening door Zuiger  +
Afsluiter met bediening door een viotter  +
Afsluiter met bediening door elektromagneet  +
Afsluiter met bediening door membraan  +
Afsluiter met bediening door membraan en met handwiel  +
Afsluiter met belasting door massa  +
Afsluiter met viakke bodem  +
Aftapschotel  +
Akkoord van Schotland  +
Artemia salina  +
Aspiratieluchtleiding  +
Automatische luchtdroger  +
Automatische poort  +
Autonoom Negatieve Trend  +
B
B-factor  +
BCSF  +
BM +
BM  +
BOOM-richtlijn zuiveringslib  +
BZM  +
Babe  +
Bacteroides bacteriën  +
Bandindikker  +
Bedrijfswateraanvoerleiding  +
Bedrijfswaterleiding  +
Bedrijfswaterleiding (gedesinfecteerd)  +
Beheer  +
Beleids Ondersteunend Team Milieu Incidenten  +
Bellenbeluchting  +
Bemalingsleiding  +
Benelux economische unie  +
Benelux middengebied  +
Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water  +
Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren  +
Besluit Risico Zware Ongevallen  +
Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen  +
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer  +
Bestaande leiding  +
Big Bag  +
Biofilter  +
Biogasleiding  +
Blindflens aan leidingeind  +
Bodemmenger  +
Bolvormig vat  +
Borstelbeluchter  +
Brandaris  +
Brandblusapparaat  +
Brandslang  +
Breekplaat  +
Breektank (installatie)  +
Breektank (tank)  +
Brilflens  +
Bron  +
Bronwaterleiding  +
Bypassleiding  +
C
CEFILT  +
CV-leiding  +
Catch Per Unit Effort  +
Centrifugaalcompressor  +
Centrifugaalpomp  +
Chemicaliénleiding  +
Common Implementation Strategy  +
Communicatiekabel  +
Compensator  +
Compressor (basissymbool)  +
Condensaatleiding  +
Condenspot  +
Conisch dak  +
Contacttank met bodemmenger  +
Contacttank met mengers  +
Contacttank met voortstuwers  +
Container (gesloten)  +
Container (open)  +
Container met verdeelinrichting  +
Coordinatiebureau Stroomgebieden Nederland  +
D
Decanteercentrifuge  +
Demon  +
Departementaal Coordinatiecentrum en Crisisbeheersing  +
Dierlijk weefsel  +
Doorstroom begrenzer, regelbaar  +
Driewegkraan  +
Drijflaagafvoerleiding  +
Drijvende afdekking  +
Drinkwaterleiding  +
Druk  +
Druktoren  +
Druppelvanger  +
Dubbelwandig vat  +
Duiker, afsluitbaar  +
Duiker, niet afsluitbaar  +
Détonatiebeveiliging  +
E
EUNIS code  +
Ecologisch analysegebied  +
Ecologische Kwaliteitsratio-score  +
Effluentleiding  +
Eindafsluiter met blindflens  +
Eindkoppeling  +
Elektrisch isolerende flensverbinding  +
Elektromotor  +
Elektromotor met elektrische toerentalregeling  +
Energie-overdracht  +
Euphausiide  +
European polluntant release transfer register  +
Europese Commissie  +
Excentrisch verloopstuk (bovenzijde gelijk)  +
Excentrisch verloopstuk (onderzijde gelijk)  +
Exhaust head  +
Expansievat  +
Externe afvalstoffenleiding  +
F
FHI-normen  +
Filter (basissymbool)  +
Filter Y-type  +
Flensverbinding  +
Franse kuil  +
Fraunhofer Institut  +
G
Galileo  +
Gashouder (droog membraan)  +
Gashouder (droog)  +
Gashouder (nat)  +
Gebroken drinkwaterleiding  +
Gecoordineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure  +
Gedeputeerde Staten  +
Gekoppelde afsluiters  +
Geluiddemper  +
Gesloten vat (vertikaal)  +
Gewelfd dak  +
Gistingstank met gasinblaas  +
Gistingstank met roerwerk  +
Glonass  +
Goede Chemische Toestand  +
Gootborstel  +
Grijpstang  +
H
HDPE buis  +
Haakse afsluiter  +
Handbediende afsluiter  +
Handbediende afsluiter op afstand  +
Harkrooster  +
Herverdeler vloeistof/vloeistof  +
Herverdeler vloeistofigas  +
Hijsbalk  +
Hijsinstallatie  +
Hijsoog  +
Hogedrukreiniger  +
Honoreren  +
Hoofdprocesleiding  +
Hoogspanningskabel  +
Hulpstoffenleiding  +
Humusslibleiding  +
Hydrant  +
Hydraulisch bediend  +
Hydraulisch bediende afsluiter  +
Hydraulische unit  +
I
IM Metingen  +
IMWA KRW  +
IMWA Kern  +
IMWA Kunstwerken  +
IMWA Normen  +
IMWA Profielen  +
IMWA Watersysteem  +
IMWA Waterveiligheid  +
Identificatie code voor een gemeente  +
Identificatie code voor een zwemwaterlocatie  +
Indikcentrifuge  +
Influentleiding  +
Infocentrum RIZA  +
Informatiemodellen  +
Ingedikt primairslibleiding  +
Ingedikt surplusslibleiding  +
Ingedikt uitgegistslibleiding  +
Injecteur  +
Inkomende stroom  +
Instrumentatieballon algemeen  +
Instrumentatieballon centraal paneel  +
Instrumentatieballon lokaal paneel  +
Instrumentenluchtleiding  +
Integraal Beheerplan Noordzee 2015  +
Interdepartementaal Beleidsteam  +
Isolatie toren en vat met  +
J
Jackson kaars  +
Jaloezieschuif  +
Jetstreampomp  +
Jetstreampomp met beluchting  +
K
K0-consolidatie  +
KOHIER  +
Kaderrichtlijn Water  +
Kamerfilterpers  +
Kap (vast)  +
Keerschot met verdeelplaat  +
Kelly bushing  +
Kettingrooster  +
Kijkglas  +
Kijkglas met lamp  +
Kijkglas met wisser  +
Klepafsluiter  +
Kleppenregister  +
Koeler  +
Koelwaterleiding  +
Kogelkraan  +
Koppeling in leiding (losneembaar)  +
Krooshekreiniger  +
Kruising van leidingen (niet verbonden)  +
Kruising van leidingen (verbonden)  +
L
LRK-DGPS  +
LabOpdracht  +
LaboratoriumWaardereeksProces  +
Ladder  +
Landelijke Coordinatiecommissie Overstromingsdreiging  +
Landelijke Voorziening Omgevingsloket  +
Lasverbinding (leiding)  +
Lavafilter  +
Leegloopleiding  +
Leiding dwarsdoorsnede  +
Leiding met isolatie  +
Leiding met isolatie en verwarmingslint  +
Leiding met mantel  +
Leiding te verwijderen  +
Leidingafschot  +
Leidingaftakking  +
Leidingfilter  +
Leidingklasse (verandering van)  +
Leidingnummer  +
Leidingonderbreking  +
Leidingreiniger  +
Leidingverbinding, algemeen  +
Liquid/solid volume  +
Lobbencompressor  +
Lobbenverdringerpomp  +
Luchtdroger  +
Luchtkoeler  +
M
MF-band  +
MNCR code  +
Marine Protected Areas  +
Meerjarenplan Ontsnippering  +
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport  +
MeervoudigBepaaldeWaardeReeksTijd  +
Meetgoot  +
Membraanafsluiter  +
Membraanfilter  +
Membraanverdringercompressor  +
Membraanverdringerpomp  +
Menger  +
Metaalzoutenleiding  +
Milieueffectrapportage  +
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  +
Ministerie van infrastructuur en milieu  +
Ministerieel Beleidsteam  +
Mofverbinding  +
Monsternameapparaat  +
Monsternamekast  +
Monsterwegingsfactor  +
Motorbediende afsluiter  +
N
NCS  +
Naaldafsluiter  +
Nabezinktank met 1/2 brug  +
Nabezinktank met 2/3 brug  +
Nabezinktank met 3/3 brug  +
Nadrukregeling met inwendige meetleiding  +
Nadrukregeling met uitwendige meetleiding  +
Natura 2000-gebied  +
Nederlandsche waterschapsbank  +
Nereda  +
Netwerk Informatie Systeem  +
NietNatuurlijkPersoon  +
Nota Mobiliteit  +
O
Aansluitconstructie  +
Accuracy  +
Accuracy  +
AdministratiefGebied  +
Afsluiter  +
Afsluitmiddel  +
AfvoergebiedAanvoergebied  +
Afwerkingslaag  +
Analysis  +
Analysis  +
AnalysisProcess  +
AnalysisProcess  +
AnalysisRange  +
AnalysisRange  +
AnalysisStatus  +
AnalysisStatus  +
AnalyticResult  +
AnalyticResult  +
Aquaduct  +
Basismateriaal  +
BegroeidTerreindeel  +
Beheerdersoordeel  +
Bekledinglaag  +
Bekledingsconstructie  +
Beoordelingsproces  +
BeschermdGebied  +
Beschermingszone  +
BioObservation  +
BioObservation  +
Bodemlaag  +
Bodemval  +
CalculatedAnalysis  +
CalculatedAnalysis  +
Characteristic  +
Characteristic  +
ClassifiedResult  +
ClassifiedResult  +
DepthResult  +
DepthResult  +
DescriptionResult  +
DescriptionResult  +
DeterminationLimits  +
DeterminationLimits  +
Dijktraject  +
Doorstroomopening  +
Drainage  +
DrainageBuis  +
DrainagePut  +
FieldSamplePreparationStep  +
FieldSamplePreparationStep  +
FilterVlijlaag  +
FlexibeleWaterkering  +
Fraction  +
Fraction  +
GecombineerdToetsoordeel  +
GemetenProfielpunt  +
GeoReferenceProcess  +
GeoReferenceProcess  +
GeotechnischProfiel  +
Geotextiel  +
GrondwaterOnttrekking  +
HRuitvoerlocatie  +
HWBPProjectSectie  +
HydroObject  +
HydroObject  +
IMWA-GeoObject  +
KRWOppervlaktewaterlichaam  +
KenmerkendeProfiellijn  +
Kernopbouw  +
Kostenraming  +
Kunstwerk  +
Kunstwerkcomplex  +
KwaliteitsNorm  +
KwaliteitsNormBiologie  +
KwaliteitsNormChemie  +
KwantiteitsNorm  +
LocationResult  +
LocationResult  +
LozingsNorm  +
MeasureResult  +
MeasureResult  +
MeasureUncertainty  +
MeasureUncertainty  +
MeasurementObject  +
MeasurementObject  +
NEN3610ID  +
NatteEcologischeZone  +
NatuurlijkPersoon  +
NietNatuurlijkPersoon  +
NormBereik  +
NormKader  +
NormPakket  +
NormProces  +
ObjectMetadata  +
Observation  +
Observation  +
ObservationProcess  +
ObservationProcess  +
Oeververdediging  +
OnbegroeidTerreindeel  +
Ondergrondsectie  +
OndersteunendWaterdeel  +
OndersteunendWegdeel  +
OppervlakteWaterLozing  +
OppervlakteWaterOnttrekking  +
OppervlaktewaterKnooppunt  +
OppervlaktewaterSegment  +
Oppervlaktewaterlichaam  +
Organization  +
Organization  +
Overbruggingsdeel  +
PeilafwijkingGebied  +
PeilbesluitGebied  +
Peilgebied  +
Peilschaal  +
PhysicalProperty  +
ProfielParameter  +
ProfielVanVrijeRuimte  +
Profielpunt  +
Profielverdediging  +
Projectfase  +
RangeResult  +
RangeResult  +
Referentiepunt  +
Referentiestelsel  +
RolSubject  +
SamplingAssignment  +
SamplingAssignment  +
SamplingProcess  +
SamplingProcess  +
Schematisatie  +
Streefpeil  +
Teenbestorting  +
TeenconstructieOvergangsconstructie  +
TestingConclusion  +
TestingConclusion  +
TimeResult  +