Eigenschap:Id

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Uniek identificatienummer.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
(
2871  +
2871  +
*
* +
999999  +
* +
999999  +
0
999999  +
06 +
6  +
1
1  +
1341  +
2819  +
2819  +
2826  +
2826  +
1147  +
2841  +
2841  +
1362  +
2  +
2846  +
2846  +
1815  +
1950  +
1950  +
5142  +
5752  +
5756  +
6498  +
6599  +
6673  +
858  +
5757  +
2849  +
2849  +
4945  +
4945  +
1728  +
2868  +
2868  +