Wijziging voorstellen

De Aquo-standaard wordt beheerd en onderhouden op basis van de wensen van gebruikers; zij dienen hiervoor wijzigingsvoorstellen in. En ook door nieuwe wet- en regelgeving en (inter)nationale ontwikkelingen is het nodig de Aquo-standaard regelmatig bij te werken.

Je kunt een wijzigingsvoorstel indienen

Vind je dat er iets ontbreekt aan de Aquo-standaard of dat er een verbetering mogelijk is? Heb je een fout gevonden?

  • Voor het aanvragen van elke wijziging, groot of klein, vul je het formulier wijzigingsvoorstel in.


Geef een goede beschrijving van je voorstel of de geconstateerde fout. We hebben die nodig om je aanvraag te kunnen beoordelen en in behandeling te kunnen nemen. Indien nodig, gaat je melding vervolgens mee in het wijzigingsproces.

Nadat je het formulier zo volledig mogelijk hebt ingevuld, druk je op de verzendknop. Het formulier komt terecht bij onze Servicedesk, waar zo snel mogelijk actie wordt ondernomen. Als we meer informatie van je nodig hebben, nemen we contact met je op.

  • Een eventuele bijlage kun je apart per e-mail toesturen aan Servicedesk@ihw.nl. Dit wordt ook aangegeven in het formulier.

Biotaxon aanvragen

De domeintabel Biotaxon is een uittreksel van de Taxa Waterbeheer Nederland (TWN-lijst). De TWN-lijst vormt de standaard voor de opslag, verwerking en uitwisseling van biologische gegevens binnen het Nederlands waterbeheer.

De TWN-lijst wordt beheerd door specialisten van het laboratorium van Rijkswaterstaat.

  • Het aanvragen van een nieuw biotaxon in de TWN-lijst kan uitsluitend met een e-mail aan de beheerder van de TWN-lijst (taxainfo@rws.nl).

Het Informatiehuis Water synchroniseert de domeintabel Biotaxon met de TWN-lijst als dat nodig is.

Status wijzigingen volgen

In Aquo Sharepoint kun je de status van ingediende wijzigingsvoorstellen inzien.
In de Gebruikersinstructie Aquo Sharepoint lees je hoe je toegang krijgt tot deze omgeving.