Werkveld Beheer en Onderhoud

verouderde tekst, nog in ontwikkeling
Vergunningverlening & Handhaving Het werkveld vergunningverlening en handhaving draagt bij aan het goed functioneren van het watersysteem en de waterkeringen. De vergunningen die binnen het sub-werkveld vergunningverlening worden verstrekt, worden in het sub-werkveld handhaving gebruikt om controles te kunnen uitvoeren.

Binnen de Aquo-standaard heeft het werkveld vergunningverlening en handhaving vorm gekregen in het UM Aquo Waterwet, dat ontwikkeld is ten behoeve van het Omgevingsloket Online.

Omgevingsloket online (OLO) is een voorziening voor het digitaal aanvragen en behandelen van vergunningen en meldingen. Burgers en bedrijven kunnen digitaal vergunningen aanvragen of meldingen doen en overheden kunnen de aanvraag of melding digitaal behandelen. Wanneer een watergerelateerde vergunningsaanvraag of melding wordt gedaan, ontvangt de waterbeheerder vanuit het OLO een digitaal bericht.

Dit digitale bericht is in StUF LVO formaat. StUF LVO staat voor Standaard UitwsisselingsFormaat Landelijke Voorziening Omgevingsloket. Het is onderdeel van de StUF familie die ontwikkeld is voor de uitwisseling van gemeentelijke gegevens en is net als Aquo opgenomen in de lijst met ‘pas toe of leg uit’-standaarden. De StUF familie bestaat uit onderdelen die met elkaar samenhangen. Er is een generieke onderlaag met daar bovenop horizontale en verticale sectormodellen. Het StUF LVO is een verticaal sectormodel dat wordt beheerd door het Ministerie van IenM. De structuur van StUF is conform de XML-standaard. De inhoud en betekenis van het waterdeel van StUF LVO is in Aquo opgenomen.

Deze relatie met Aquo is te vinden in het UM Aquo Waterwet. In dit uitwisselmodel zijn alle elementen opgenomen die in de gegevensuitwisseling met het OLO een rol spelen.

Voordelen en toepassing van de Aquo-standaard Standaardisatie voor de uitwisseling van gegevens over vergunningaanvragen conform het OLO (Omgevingsloket Online). Standaardisatie voor de uitwisseling 1) van bijvoorbeeld meetgegevens over de kwaliteit van het oppervlaktewater bij een lozingspunt en 2) van gegevens over geografische objecten, zoals meetlocaties, waterlopen, lozingspunten enzovoort. De standaard stelt hiermee ook randvoorwaarden aan de database van een waterbeheerder, zodat uitwisseling volgens Aquo mogelijk is en landelijke informatiebeelden kunnen worden samengesteld.

Relevante Aquo-onderdelen Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting Aquo-model UM Aquo Waterwet Voor het gestandaardiseerd uitwisselen van gegevens over vergunningaanvragen Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt. Aquo-model UM Aquo Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van meetgegevens over de fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. Bijvoorbeeld ten behoeve van controles op afgegeven vergunningen. De diagrammen uit het oude Logisch Model Aquo rondom het thema Metingen zijn NIET meer van toepassing. Aquo-model UM Aquo Normen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van normen over bijvoorbeeld de milieukwaliteit. De diagrammen uit het oude Logisch Model Aquo rondom het thema Normen zijn NIET meer van toepassing.