Objecttype Observation

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Waarneming Een waarneming over een SamplingFeature.
Indicatie abstract object Nee


Property "Definitie" (as page type) with input value "Waarneming</br>Een waarneming over een SamplingFeature." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
identification Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt. NEN3610ID 1..1
resultTime Resultaat Datum en tijd.<gml:TimeInstant>

<gml:timePosition>2003-02-13T12:28-08:00</gml:timePosition>

</gml:TimeInstant>
TM_Instant 1..1
phenomenonTime Start- en eindtijd van een metingen reeks, indien het om een reeks gaat en dus AnalysisRange gevuld is. TM_Period 0..1
validTime Tijdstip waarop de geldigheid van de waardereeks begint en eindigt. TM_Period 0..1
correctnessJudgmentByAccountableParty JuistheidsoordeelDoorBronhouder - Het eindoordeel van de bronhouder over de betrouwbaarheid van een individuele meting van het grondwatersamen-stellingsonderzoek op basis van een, voor het hele onderzoek gebruikte, beoordelingsprocedure.Dit veld is aangevraagd i.v.m. de BRO en bekend in de BRO-GAR als: 'veldmeting/analyse.status kwaliteitscontrole'. Domeintabel: Juistheidsoordeel GenericName 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Observation [1..1] rangeSettings AnalysisRange [0..1]

Generalisaties
Observation is een generalisatie van AnalysisAnalyse Een analyse waarneming, gemeten en bepaald op een speciale manier.
Observation is een generalisatie van BioObservationEen monster waarop biologische metingen worden gedaan. Met biologische metingen worden metingen van biotaxa (lees organismen) bedoeld. Dit betreft dus altijd een waarneming van een bepaalde grootheid van een biotaxon, bijvoorbeeld de grootheid ‘Aantal’, ‘Aanta per volume’, ‘Massa per oppervlakte’ of ‘Bedekking’.Deze waarneming maakt over het algemeen gebruik van een MeasureResult.
Observation is een generalisatie van CalculatedAnalysisBerekende Analyse

Dit kan zijn een berekende analyse door een correctie of optelling van meerder losse analyses, dit is een Rekenwaarde.

Indien een Analyse is gestandaardiseerd en vergeleken is aan normen, dan is dit de Gestandaardiseerdewaarde.
Observation is een generalisatie van CharacteristicKenmerk Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.
Observation is een generalisatie van TestingConclusionToetsoordeel Een toetsoordeel over een analyse.
Specialisaties
Observation is een specialisatie van OM-Observation


Toelichting