Objecttype MeasurementObject

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
name Naam van het meetobject/meetpunt CharacterString 0..1
identification Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt. NEN3610ID 1..1
description Beschrijving van het meetobject; nadere omschrijving van de locatie van de meting. CharacterString 0..1
remarks Opmerkingen bij het meetobject CharacterString 0..1
measurementObjectType Het type meetobject: meetpunt, boorgat, peilbuisput, sleuf, sondering, monsterpunt. Domeintabel: MeetObjectSoort GenericName 0..1
geometry De geometry van het meetpunt. Mag Polygon, Point en alles zijn.

Voorkeur EPSG: Amersfoort / RD New = 28992 - http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::28992

Meer info: http://en.wikipedia.org/wiki/GeographyMarkupLanguage
GM_Object 0..1
startTime De begintijd van het object, dus wanneer deze is ontstaan om een meting aan te gaan doen. DateTime 0..1
endTime De Eindtijd van het object, dus wanneer deze is verwijderd, na het onstaan om een meting aan te doen. DateTime 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
MeasurementObject is een specialisatie van SF-SpatialSamplingFeature


Toelichting