Objecttype DeterminationLimits

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
detectionLimit De door het laboratorium vastgestelde kleinste waarde van het gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter in een monster, waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde betrouwbaarheid kan worden vastgesteld. In de standaard hanteren we als grens hiervoor een relatieve standaardafwijking van 33% op dat meetniveau. In de regel is de kwantificering het gehalte dat overeenkomt met driemaal de standaardafwijking op dat niveau (dus relatieve standaardafwijking is 33%). De standaardafwijking is onder (intralab)reproduceerbaarheid vastgesteld.In het engels ook wel 'LOD' genoemd (Limit of Detection); Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Detection_limit Measure 0..1
reportingLimit De door het uitvoerende laboratorium met de opdrachtgever afgesproken kleinste waarde van het gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter in een monster, die wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever. De rapportagegrens is minimaal de aantoonbaarheidsgrens en soms vastgelegd in een accreditatieschema zoals bijvoorbeeld AS3000.

De rapportagegrens is de door het uitvoerende laboratorium met de opdrachtgever afgesproken grens, kleinste waarde van een concentratie van een component die door een laboratorium standaard wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever. In sommige gevallen hebben de opdrachtnemer en de opdrachtgever de afspraak gemaakt dat de rapportagegrens gelijk is aan de detectiegrens, ofwel aantoonbaarheidsgrens. Dit is de grens waarboven kan worden vastgesteld of de parameter wel of niet aanwezig is. In andere gevallen is de detectiegrens lager dan de rapportagegrens. De rapportagegrens is voor hergebruik een belangrijk gegeven en wordt geregistreerd indien hij bekend is bij de bronhouder. Deze grens is mede afhankelijk van de bepalingstechniek en de eventuele bewerking van het grondwatermonster.

zie ook: https://broprogramma.github.io/GAR/#globalclassModel_AnalyseIn de BRO heeft dit attribuut formaat Meetwaarde: Meetwaarde is van het type getal en wordt in de basisregistratie ondergrond gebruikt voor gegevens die gemeten of berekend zijn. Bij het getal hoort een eenheid. De basisregistratie ondergrond gebruikt voor de eenheden de codes uit het UCUM (Unified Code for Units of Measure)-systeem. In bijzondere gevallen is de eenheid dimensieloos.
Measure 0..1
limitSymbolReferenceCode De grenswaarde waarop het limitSymbol van AnalyticResult betrekking heeft. Domeintabel: LimietsymboolReferentie GenericName 0..1
quantitationLimit De door het laboratorium vastgestelde kleinste waarde van het gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter in een monster, waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde betrouwbaarheid kan worden vastgesteld. In de standaard hanteren we als grens hiervoor een relatieve standaardafwijking van 10% op dat meetniveau. In de regel is de kwantificering het gehalte dat overeenkomt met tien maal de standaardafwijking op dat niveau (dus relatieve standaardafwijking is 10%). In het engels ook wel 'LOQ' genoemd (Limit of Quantitation). Bij deze waarde bedraagt de 'false negative' < 1%. Measure 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

AnalyticResult [1..1] limits DeterminationLimits [0..1]

Relatie naar de limiet of limieten waarmee de meetwaarde is bepaald.


Toelichting