Objecttype ClassifiedResult

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Een kenmerk resultaat van een waarneming, dit is altijd een verwijzing naar een domeintabel.
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
classifiedResult Het resultaat van de classificatie, welke dus altijd wijst naar een domeintabel. Dit is alleen wel afhankelijk van het type Observation. zie domeintabel: KenmerkBodemlaag voor de betreffende domeintabel bij een observation. GenericName 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
ClassifiedResult is een specialisatie van ResultResultaat van een Waarneming


Toelichting