Objecttype CalculatedAnalysis

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Berekende Analyse

Dit kan zijn een berekende analyse door een correctie of optelling van meerder losse analyses, dit is een Rekenwaarde.

Indien een Analyse is gestandaardiseerd en vergeleken is aan normen, dan is dit de Gestandaardiseerdewaarde.
Indicatie abstract object Nee


Property "Definitie" (as page type) with input value "Berekende Analyse</br>Dit kan zijn een berekende analyse door een correctie of optelling van meerder losse analyses, dit is een Rekenwaarde. </br>Indien een Analyse is gestandaardiseerd en vergeleken is aan normen, dan is dit de Gestandaardiseerdewaarde." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
physicalProperty Samengesteld attribuut waarbij gekozen moet worden uit een grootheid, parameter/typering, hoedanigheid:Typering: classificatie volgens een elders vastgelegde

beschrijving of methode zoals:KentallenIndicatorenKRWkwaliteitselementenParameterGrootheid:Grootheid: Een begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking Parameter: nadere aanduiding van het type parameter gebaseerd op:Taxon: eenheid in het classificatiesysteem van organismenObject: voorwerp, zaak of persoon die beschouwd of behandeld wordt als zodanigChemischeStof: naamgeving en codering van elementen

en verbindingen of groepen verbindingen
PhysicalProperty 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
CalculatedAnalysis is een specialisatie van ObservationWaarneming Een waarneming over een SamplingFeature.


Toelichting