Objecttype BioObservation

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Een monster waarop biologische metingen worden gedaan. Met biologische metingen worden metingen van biotaxa (lees organismen) bedoeld. Dit betreft dus altijd een waarneming van een bepaalde grootheid van een biotaxon, bijvoorbeeld de grootheid ‘Aantal’, ‘Aanta per volume’, ‘Massa per oppervlakte’ of ‘Bedekking’.Deze waarneming maakt over het algemeen gebruik van een MeasureResult.
Indicatie abstract object Nee


Property "Definitie" (as page type) with input value "Een monster waarop biologische metingen worden gedaan. Met biologische metingen worden metingen van biotaxa (lees organismen) bedoeld. Dit betreft dus altijd een waarneming van een bepaalde grootheid van een biotaxon, bijvoorbeeld de grootheid ‘Aantal’, ‘Aanta per volume’, ‘Massa per oppervlakte’ of ‘Bedekking’.Deze waarneming maakt over het algemeen gebruik van een MeasureResult." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
physicalProperty Samengesteld attribuut waarbij gekozen moet worden uit een grootheid, parameter/typering, hoedanigheid:Typering: classificatie volgens een elders vastgelegde

beschrijving of methode zoals:KentallenIndicatorenKRWkwaliteitselementenParameterGrootheid:Grootheid: Een begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking Parameter: nadere aanduiding van het type parameter gebaseerd op:Taxon: eenheid in het classificatiesysteem van organismenObject: voorwerp, zaak of persoon die beschouwd of behandeld wordt als zodanigChemischeStof: naamgeving en codering van elementen

en verbindingen of groepen verbindingen
PhysicalProperty 1..1
stageOfLife Levensstadium - Adult, Larve, … Domeintabel: BiologischKenmerk, groep: Levensstadium GenericName 0..1
lengthClass Lengteklasse - Vislengteklasse-1 (ouder dan 0+ en met een lengte t/m 15 cm)

Vislengte snoek klasse 4 (45 t/m 54 cm)

Domeintabel: BiologischKenmerk, groep: Lengteklasse
GenericName 0..1
gender Geslacht - Man, Vrouw Domeintabel: BiologischKenmerk, groep: Geslacht GenericName 0..1
appearance Verschijningsvorm - Behaard, Gepantserd, Naakt Domeintabel: BiologischKenmerk, groep: Verschijningsvorm GenericName 0..1
lifeform Levensvorm - Kolonie, Solitair

of EnergieVorm zoals Fototroof, Heterotroof

Domeintabel: BiologischKenmerk, groep: Levensvorm
GenericName 0..1
behavior Gedrag- Dood, Levend Domeintabel: BiologischKenmerk, groep: Gedrag GenericName 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

BioObservation [1..1] statusOfAnalysis AnalysisStatus [0..1]

BioObservation is een specialisatie van ObservationWaarneming Een waarneming over een SamplingFeature.


Toelichting