Objecttype AnalyticResult

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Het geanalyseerde resultaat van een waarneming, vooral afkomstig uit het laboratorium
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
limitSymbol LimietSymbool, toegestane waardes: '<' en '>'.

'<' staat voor 'kleiner dan laagste grenswaarde' '>' staat voor 'groter dan hoogste grenswaarde'De gehanteerde grens voor het limietsymbool kan worden opgegeven in de DeteminationLimits (LimitSymbolReferenceCode) als referentie met de daadwerkelijke waarde van de grens. De waarde kan op 2 mogelijkheden opgenomen worden in de uitwisseling:1) als CData blok:<![CDATA[<]]> of <![CDATA[>]]>

2) als HTML code: '& lt;' of '& gt;'
CharacterString 0..1
alphanumericValue Textuele waarde bij een analyse resultaat CharacterString 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

AnalyticResult [1..1] limits DeterminationLimits [0..1]

Relatie naar de limiet of limieten waarmee de meetwaarde is bepaald.

AnalyticResult [1..1] uncertainty MeasureUncertainty [0..1]

AnalyticResult is een specialisatie van MeasureResultMeetresultaat. De uitkomst van een meting in de vorm van een numerieke waarde.


Toelichting