Objecttype AnalysisRange

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Alle metagegevens zoals methodes of apparaattype zijn voor alle waarden in de waardereeks gelijk. Koppel zoveel mogelijk van deze metagegevensobjecten aan de waardereeks observation en niet aan de meetwaarde.phenomenTime = de tijdsperiode van begin van meten tot einde van meten.

resultTime = de tijd waarop de metingen beschikbaar kwamen. validTime = de tijdsperiode waarbinnen de resultaten te gebruiken/valide zijn.De periode van beginTijd tot eindTijd van de reeks kan ruimer zijn dan de periode van de eerste tijdwaarde tot de laatste tijdwaarde in de reeks indien waarden aan het begin en/of einde van de reeks zijn uitgevallen. Het gaat hier nadrukkelijk niet om de periode waarin een tijdproportioneel verzamelmonster is genomen. Hiervoor wordt verwezen naar de attributen van de klasse WaardeReeksTijd en WaardeReeksPlaatsTijd. De periode van geldigBeginTijd tot geldigEindTijd kan gebruikt worden bij waardereeksen die afkomstig zijn uit berekeningen / voorspellingen met simulatiemodellen. De geldigBeginTijd geeft dan de datum/tijd waarop de waardereeks is berekend. De geldigEindTijd wordt ingevuld als er een nieuwe berekening is uitgevoerd. Dan is er ook een nieuwe waardereeks (lees voorspelling) beschikbaar die gebaseerd is op meer recente gegevens. Ook kan deze periode gebruikt worden om bij de periode van gegevens waarop de simulatie is gebaseerd weer te geven. De eindTijd is altijd later dan beginTijd.

De geldigEindTijd is altijd later dan geldigBeginTijd.
Indicatie abstract object Nee


Property "Definitie" (as page type) with input value "Alle metagegevens zoals methodes of apparaattype zijn voor alle waarden in de waardereeks gelijk. Koppel zoveel mogelijk van deze metagegevensobjecten aan de waardereeks observation en niet aan de meetwaarde.phenomenTime = de tijdsperiode van begin van meten tot einde van meten.</br>resultTime = de tijd waarop de metingen beschikbaar kwamen.</br>validTime = de tijdsperiode waarbinnen de resultaten te gebruiken/valide zijn.De periode van beginTijd tot eindTijd van de reeks kan ruimer zijn dan de periode van de eerste tijdwaarde tot de laatste tijdwaarde in de reeks indien waarden aan het begin en/of einde van de reeks zijn uitgevallen. </br>Het gaat hier nadrukkelijk niet om de periode waarin een tijdproportioneel verzamelmonster is genomen. Hiervoor wordt verwezen naar de attributen van de klasse WaardeReeksTijd en WaardeReeksPlaatsTijd.</br>De periode van geldigBeginTijd tot geldigEindTijd kan gebruikt worden bij waardereeksen die afkomstig zijn uit berekeningen / voorspellingen met simulatiemodellen. De geldigBeginTijd geeft dan de datum/tijd waarop de waardereeks is berekend. De geldigEindTijd wordt ingevuld als er een nieuwe berekening is uitgevoerd. Dan is er ook een nieuwe waardereeks (lees voorspelling) beschikbaar die gebaseerd is op meer recente gegevens. Ook kan deze periode gebruikt worden om bij de periode van gegevens waarop de simulatie is gebaseerd weer te geven.</br>De eindTijd is altijd later dan beginTijd.</br>De geldigEindTijd is altijd later dan geldigBeginTijd." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
rangeType Het type van de reeks, waarbij restricties verbonden zijn aan de type RangeResult.diffVar. Domeintabel: WaarnemingReeksType GenericName 1..1
totalRangeResultCount Aantal bepalingen in de waardereeks, van het type RangeResult. Alleen gevuld, indien rangeType = MeervoudigBepaaldeWaardeReeksTijd Int 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Observation [1..1] rangeSettings AnalysisRange [0..1]


Toelichting