Objecttype Analysis

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Analyse Een analyse waarneming, gemeten en bepaald op een speciale manier.
Indicatie abstract object Nee


Property "Definitie" (as page type) with input value "Analyse</br>Een analyse waarneming, gemeten en bepaald op een speciale manier." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
physicalProperty Samengesteld attribuut waarbij gekozen moet worden uit een grootheid, parameter/typering, hoedanigheid:Typering: classificatie volgens een elders vastgelegde

beschrijving of methode zoals:KentallenIndicatorenKRWkwaliteitselementenParameterGrootheid:Grootheid: Een begrip, dat zich leent voor getalsmatigeParameter: nadere aanduiding van het type parameter gebaseerd op:Taxon: eenheid in het classificatiesysteem van organismenObject: voorwerp, zaak of persoon die beschouwd of behandeld wordt als zodanigChemischeStof: naamgeving en codering van elementen

en verbindingen of groepen verbindingen
PhysicalProperty 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Analysis [1..1] statusOfAnalysis AnalysisStatus [0..1]

Analysis is een specialisatie van ObservationWaarneming Een waarneming over een SamplingFeature.


Toelichting