Objecttype Accuracy

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Deze DataKlasse bevat optionele attributen die de meetnauwkeurigheid van de klasse measureResult (meetwaarde) weergeven.
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
recovery Het deel (percentage) van materiaal dat bij een analyse wordt teruggevonden. Altijd de eenheid: %. Float 0..1
spread spreiding = de fout die wordt gemeten (in %) bij meerdere herhaalde metingen van hetzelfde monster/situatie (en door dezelfde laborant/meetapparaat). Altijd de eenheid: %. Float 0..1
measurementUncertainty Meetonzekerheid = de totale fout die de analyse heeft (in %) met inachtname van monstername, variatie in meetapparatuur/laborant en herhaaldelijk meten. In praktijk is dit de waarde die de onzekerheid van de meetwaarde aangeeft. Altijd de eenheid: %. Float 0..1
zScore Dit is een optionele waarde die aangeeft hoe de meetwaarde scoort ten opzichte van andere technieken of laboratoria. Dit kunnen ringonderzoeken zijn of vergelijkingen tussen verschillende meetapparatuur. Float 0..1
drift dit is de mate van verloop van de sensor in de tijd (in %/jaar). Sensoren zullen in de tijd een veroudering doormaken en maken afhankelijk van de omstandigheden meer of minder drift door. Deze drift kan gekwantificeerd worden en is o.a. afhankelijk van de leeftijd. Dit treedt vooral op bij on-line sensoren. Altijd de eenheid: %. Float 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

MeasureResult [1..1] accuracy Accuracy [0..1]


Toelichting