Gestructureerd datatype PhysicalProperty

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5


De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “PhysicalProperty - Is een (fysieke) eigenschap van een object die kan worden gemeten of waargenomen.Physical Property is een samengesteld attribuut bestaand uit:</br>• een grootheid (domeintabel Parameter, groep Grootheid) plus evt.</br>• een parameter (domeintabel Parameter, groep ChemischeStof/groep Object) of domeintabel Biotaxon) en/of</br>• één of meerdere hoedanigheden (domeintabel Hoedanigheid).Voorbeelden hiervan zijn:Grootheid (domeintabel Parameter, groep Grootheid): Aantal</br>Parameter (domeintabel Parameter, groep Object): BadgastGrootheid (domeintabel Parameter, groep Grootheid): Waterhoogte</br>Hoedanigheid (domeintabel Hoedanigheid): t.o.v. NAPGrootheid (domeintabel Parameter, groep Grootheid): (massa)Concentratie</br>Parameter (domeintabel Parameter, groep ChemischeStof): lood</br>Hoedanigheid (domeintabel Hoedanigheid): t.o.v. drooggewicht” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Wordt als gestructureerd dataype gebruikt door:

AttribuutnaamBehoort totDefinitie
Attribuutsoort physicalPropertyObjecttype BioObservationSamengesteld attribuut waarbij gekozen moet worden uit een grootheid, parameter/typering, hoedanigheid:Typering: classificatie volgens een elders vastgelegde

beschrijving of methode zoals:KentallenIndicatorenKRWkwaliteitselementenParameterGrootheid:Grootheid: Een begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking Parameter: nadere aanduiding van het type parameter gebaseerd op:Taxon: eenheid in het classificatiesysteem van organismenObject: voorwerp, zaak of persoon die beschouwd of behandeld wordt als zodanigChemischeStof: naamgeving en codering van elementen

en verbindingen of groepen verbindingen
Attribuutsoort physicalPropertyObjecttype AnalysisSamengesteld attribuut waarbij gekozen moet worden uit een grootheid, parameter/typering, hoedanigheid:Typering: classificatie volgens een elders vastgelegde

beschrijving of methode zoals:KentallenIndicatorenKRWkwaliteitselementenParameterGrootheid:Grootheid: Een begrip, dat zich leent voor getalsmatigeParameter: nadere aanduiding van het type parameter gebaseerd op:Taxon: eenheid in het classificatiesysteem van organismenObject: voorwerp, zaak of persoon die beschouwd of behandeld wordt als zodanigChemischeStof: naamgeving en codering van elementen

en verbindingen of groepen verbindingen
Attribuutsoort physicalPropertyObjecttype CalculatedAnalysisSamengesteld attribuut waarbij gekozen moet worden uit een grootheid, parameter/typering, hoedanigheid:Typering: classificatie volgens een elders vastgelegde

beschrijving of methode zoals:KentallenIndicatorenKRWkwaliteitselementenParameterGrootheid:Grootheid: Een begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking Parameter: nadere aanduiding van het type parameter gebaseerd op:Taxon: eenheid in het classificatiesysteem van organismenObject: voorwerp, zaak of persoon die beschouwd of behandeld wordt als zodanigChemischeStof: naamgeving en codering van elementen

en verbindingen of groepen verbindingen