Attribuutsoort physicalProperty

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Samengesteld attribuut waarbij gekozen moet worden uit een grootheid, parameter/typering, hoedanigheid:Typering: classificatie volgens een elders vastgelegde

beschrijving of methode zoals:KentallenIndicatorenKRWkwaliteitselementenParameterGrootheid:Grootheid: Een begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking Parameter: nadere aanduiding van het type parameter gebaseerd op:Taxon: eenheid in het classificatiesysteem van organismenObject: voorwerp, zaak of persoon die beschouwd of behandeld wordt als zodanigChemischeStof: naamgeving en codering van elementen

en verbindingen of groepen verbindingen
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1..1
Type PhysicalProperty
Onderdeel van Objecttype BioObservation


Property "Definitie" (as page type) with input value "Samengesteld attribuut waarbij gekozen moet worden uit een grootheid, parameter/typering, hoedanigheid:Typering: classificatie volgens een elders vastgelegde</br>beschrijving of methode zoals:KentallenIndicatorenKRWkwaliteitselementenParameterGrootheid:Grootheid: Een begrip, dat zich leent voor getalsmatige</br>vastlegging en verwerking Parameter: nadere aanduiding</br>van het type parameter gebaseerd op:Taxon: eenheid in het classificatiesysteem van</br>organismenObject: voorwerp, zaak of persoon die beschouwd of</br>behandeld wordt als zodanigChemischeStof: naamgeving en codering van elementen</br>en verbindingen of groepen verbindingen" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Toelichting