Semantische wiki Aquo

1 juli 2020De semantische wiki acceptatie omgeving staat vanaf 1 juli 2020 klaar om er mee te testen. We zijn nog niet klaar, maar bekijk de eerste resultaten en laat het ons weten wat je vindt.

Aquo-standaard als linked data beschikbaar.

Bij het Informatiehuis Water (IHW) werken wij aan de inrichting van een wiki-omgeving voor de Aquo-standaard. De verschillende onderdelen van de standaard, zoals de Aquo-domeintabellen (Aquo-DS) en de begrippen (voorheen Aquo-lex), worden in de semantische wiki-omgeving volgens de W3C standaarden met linked data beschikbaar gesteld: begrijpelijk en toepasbaar. Hiermee zetten we een belangrijke volgende stap in de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de standaard. Een ander mooi voordeel is dat er ook een acceptatie-omgeving is waarin u als gebruiker exact gaat kunnen zien hoe een wijziging doorwerkt in de standaard.

We trekken in de ontwikkeling richting linked data samen op met Stichting RIONED, CROW en Geonovum. Dit alles conform de NTA-8035, hetgeen ons handvatten biedt om de standaarden onderling linked aan elkaar te verbinden, dan wel naar elkaar te verwijzen.

Een voorbeeld: Het begrip “schutting” zal vanuit het perspectief van de scheepvaart te vinden zijn in de Aquo-standaard. Maar spreken we van een schutting in het perspectief van erfafscheiding in de bebouwde wereld, dan definieert de Aquo-standaard dat niet zelf, maar verwijst naar standaarden die bronhouder zijn van dit begrip. Dit onderling verwijzen naar elkaar is alleen mogelijk met linked data en door samen te werken en elkaar op te zoeken tijdens de ontwikkeling. De Aquo-standaard heeft hierin een duidelijk standpunt: Door samen te werken worden de standaarden sterker en dus beter toepasbaar voor de gebruikers.

Met de start van het openstellen van deze acceptatie omgeving willen we jullie betrekken bij de ontwikkeling. Ook willen we je uitnodigen ons te voorzien van opmerkingen en suggesties, deze kunnen gestuurd worden naar de IHW Servicedesk.


Zie ook: http://www.aquo.nl

Zie ook: Alle nieuwsberichten