Naamsverandering parameterlijst3 januari 2022


Met de Aquo update 2021-12 is de naamgeving van de “parameterlijsten” veranderd in “Hulplijsten gegevensuitwisseling”.

Een belangrijke reden voor deze verandering is om verwarring met de ‘domeintabel Parameter’ te voorkomen. U kunt ze vinden op de pagina 'Over Aquo/Hulplijsten gegevensuitwisseling'.

Zie ook: Alle nieuwsberichten