Langere doorlooptijd door toename aanvragen waarnemingssoorten6 april 2022


Sinds enige tijd neemt het aantal aanvragen voor waarnemingssoorten (WNS-en) behoorlijk toe. Dit baart ons als Informatiehuis Water (IHW) zorgen, omdat:

  • De WNS-en niet als zodanig uitgewisseld kunnen worden; uitwisseling gebeurt met de afzonderlijke domeintabellen. Het aanmaken van WNS-en is een extra service die we leveren voor waterbeheerders die de opslag in hun eigen database willen vereenvoudigen.
  • We beperkte capaciteit beschikbaar hebben om alle wijzigingsvoorstellen te behandelen.


Als IHW werken we elk wijzigingsvoorstel zorgvuldig uit en controleren we of alles klopt. De Aquo-standaard wordt niet verbeterd door de aangevraagde WNS-en, maar het legt wel een enorm beslag op onze beschikbare capaciteit. De doorlooptijd van wijzigingsaanvragen is daardoor nu langer dan gebruikelijk.

Zie ook: Alle nieuwsberichten