Objecttype Waterschap

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kern
Definitie Grondgebied onder het bestuur van een waterschap. (Waterschap = doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd).
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip Id-e5a6eb42-50d5-407b-82b1-39644b7cf136,Id-40e17ea0-ce9a-465d-80cc-c9ccb1da4e57


De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “Grondgebied onder het bestuur van een waterschap. </br>(Waterschap = doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd).” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieVlak2D Geometrische representatie door vlakvormige geometrie GM_Surface 1..1
waterbeheerderCode Verwijzing naar waterschap via landelijke waterschapscodering Waterbeheerder 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Waterschap is een specialisatie van AdministratiefGebiedDefinitie: Een niet tastbaar begrensd grondoppervlak dat als eenheid geldt voor bestuurlijke verantwoordelijkheid, voor bedrijfsvoering, waarbinnen een specifieke rechtsverhouding te onderscheiden is of waarvoor een specifieke functie of bestemming geldt.Herkomst defnitie: Aquo-lex
Waterschap is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting