Objecttype Vispassage

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren
Herkomst definitie Legger info waterkwantiteit
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip vispassageOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
afvoerCoefficient Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. DECIMAL 0..1
breedteOpening Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
kerendeHoogte Kerende hoogte van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
typeVispassage Nadere aanduiding van het type vispassage. Kunstwerktype 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Afsluitmiddel [0..*] onderdeelVanVispassage Vispassage [0..1]

ToDo
Vispassage is een specialisatie van KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.


Toelichting