Attribuutsoort indicatieFictief

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Definitie Indicatie of het segment fictief is of niet.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1..1
Type BOOLEAN
Onderdeel van Objecttype OppervlaktewaterSegmentToelichting