Attribuutsoort objectBeginTijd

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Definitie Definitie:

tijdstip waarop het object in de registratie is ontstaan Toelichting: Dit tijdstip moet altijd gelijk zijn aan het tijdstipregistratie van het eerste voorkomen van het object. Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of DateTime. Bron:

NEN 3610:2011
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1..1
Type DATETIME
Onderdeel van Objecttype IMWA-GeoObject


Property "Definitie" (as page type) with input value "Definitie:</br>tijdstip waarop het object in de registratie is ontstaan</br>Toelichting:</br>Dit tijdstip moet altijd gelijk zijn aan het tijdstipregistratie van het eerste voorkomen van het object.</br>Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of DateTime.</br>Bron:</br>NEN 3610:2011" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Toelichting