Objecttype Wegdeel

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kern
Definitie Kleinste functioneel onafhankelijk stukje weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties voor wegverkeer en vliegverkeer te land.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
geometrieLijn Geometrische representatie van het object als lijnvormig element GM_Curve 0..1
geometrieVlak2D Geometrische representatie van het object als vlakvormig element GM_Surface 0..1
wegAard Aard van het wegdeel CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • wegdeel