Objecttype WaterstaatkundigeZonering

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kern
Definitie Niet tastbaar begrensd gebied gelegen op/rond een waterstaatswerk met een juridische status die voortvloeit uit een wet/verordening.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrieVlak2D Representatie van het object als 2 dimensionaal vlak GM_Surface 1..1
zoneringType Aanduiding van het soort/type waterstaatkundige zonering Waterstaatkundigezonering 0..1
waterbeheerder Verwijzing naar waterschap via landelijke waterschapscodering Waterbeheerder 0..1
wetVerordening Samengesteld attribuut bestaande uit:indicatie soort wet/verordeningnaam/titulatuur waaronder de wet/verordening bekend is WetVerordeningtype 0..*
artikel Samengesteld attribuut bestaande uit:artikelnummerlid Artikel 0..*
verwijzingNaarTekst Verwijzing naar de tekst uit een wet/verordening die van toepassing is op het geo-object via een (hyper)link CHARACTERSTRING 0..*
planstatusEnDatum Samengesteld attribuut bestaande uit:statusaanduidingdatum (waarop de status is ingegaan) DATE 0..*


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

WaterstaatkundigeZonering [1..1] grenstAan WaterstaatkundigeZonering [1..*]

ToDo

Waterstaatswerk [1..*] heeft WaterstaatkundigeZonering [1..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)