Objecttype WaterstaatkundigeZonering

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kern
Definitie Niet tastbaar begrensd gebied gelegen op/rond een waterstaatswerk met een juridische status die voortvloeit uit een wet/verordening.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieVlak2D Representatie van het object als 2 dimensionaal vlak GM_Surface 1..1
zoneringType Aanduiding van het soort/type waterstaatkundige zonering Waterstaatkundigezonering 0..1
waterbeheerder Verwijzing naar waterschap via landelijke waterschapscodering Waterbeheerder 0..1
wetVerordening Samengesteld attribuut bestaande uit:indicatie soort wet/verordeningnaam/titulatuur waaronder de wet/verordening bekend is WetVerordeningtype 0..*
artikel Samengesteld attribuut bestaande uit:artikelnummerlid Artikel 0..*
verwijzingNaarTekst Verwijzing naar de tekst uit een wet/verordening die van toepassing is op het geo-object via een (hyper)link CHARACTERSTRING 0..*
planstatusEnDatum Samengesteld attribuut bestaande uit:statusaanduidingdatum (waarop de status is ingegaan) DATE 0..*


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

WaterstaatkundigeZonering [1..1] grenstAan WaterstaatkundigeZonering [1..*]

ToDo

Waterstaatswerk [1..*] heeft WaterstaatkundigeZonering [1..*]

ToDo
Generalisaties
WaterstaatkundigeZonering is een generalisatie van BeschermingszoneAan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
WaterstaatkundigeZonering is een generalisatie van ProfielVanVrijeRuimteVrij te houden ruimte voor het blijvend kunnen realiseren van de waterkerende functie van een kering, ook in de toekomst.
Specialisaties
WaterstaatkundigeZonering is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
WaterstaatkundigeZonering is een specialisatie van RegistratiefGebied


Toelichting