Objecttype Waterkeringsectie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Deel van een waterkering met min of meer gelijke eigenschappen (Aquo, 'Toetsvak').Voorbeelden: toetssectie, inspectievak, onderhoudsvak.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip waterkeringsectieOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieLijn2D Geometrische representatie van het object als lijn. GM_Curve 0..1
typeWaterkeringsectie Nadere aanduiding van het type waterkeringsectie. WaterkeringsectieType 1..1
afstandBegin Afstand (in meters) van het begin van de sectie t.o.v. het nulpunt van het referentiestelsel van de waterkering. DECIMAL 1..1
afstandEinde Afstand (in meters) van het einde van de sectie t.o.v. het nulpunt van het referentiestelsel van de waterkering. DECIMAL 1..1
lengte Lengte van een waterkeringsectie. DECIMAL 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Waterkeringsectie [1..*] onderdeelVan Vakindeling [1..1]

ToDo

Waterkeringsectie [0..*] onleentBelastingVan HRuitvoerlocatie [0..*]

ToDo

Waterkeringsectie [1..1] toegepast op Toets [1..1]

ToDo

GecombineerdToetsoordeel [1..1] geldtVoor Waterkeringsectie [1..1]

ToDo

Profiel [1..1] maatgevendVoor Waterkeringsectie [1..1]

ToDo
Generalisaties
Waterkeringsectie is een generalisatie van HWBPProjectSectieEen waterkeringsectie die in aanmerking komt voor opname in een programma voor versterking (voorstel project).
Waterkeringsectie is een generalisatie van OndergrondsectieToDo
Waterkeringsectie is een generalisatie van ToetsspoorDeelsectieToDo
Waterkeringsectie is een generalisatie van ToetsspoorSectieEen deel van de bekleding waarvoor geldt dat de randvoorwaarden en kenmerken voor de toetsing bij benadering constant zijn.
Waterkeringsectie is een generalisatie van ToetsvakEen deel van de waterkering waarvoor geldt dat de randvoorwaarden en kenmerken voor de toetsing bij benadering constant zijn.
Specialisaties
Waterkeringsectie is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting