Objecttype Waterkeringsectie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Deel van een waterkering met min of meer gelijke eigenschappen (Aquo, 'Toetsvak').Voorbeelden: toetssectie, inspectievak, onderhoudsvak.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrieLijn2D Geometrische representatie van het object als lijn. GM_Curve 0..1
typeWaterkeringsectie Nadere aanduiding van het type waterkeringsectie. WaterkeringsectieType 1..1
afstandBegin Afstand (in meters) van het begin van de sectie t.o.v. het nulpunt van het referentiestelsel van de waterkering. DECIMAL 1..1
afstandEinde Afstand (in meters) van het einde van de sectie t.o.v. het nulpunt van het referentiestelsel van de waterkering. DECIMAL 1..1
lengte Lengte van een waterkeringsectie. DECIMAL 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

GecombineerdToetsoordeel [1..1] geldtVoor Waterkeringsectie [1..1]

ToDo

Profiel [1..1] maatgevendVoor Waterkeringsectie [1..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • waterkeringsectie