Objecttype WaterbeheerGebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kern
Definitie Niet tastbaar begrensd gebied of punt dat als eenheid geldt binnen het waterbeheer.Gebruik/voorbeelden Waterbeheergebieden zijn een organisatorische (beheersmatige) indeling van ‘watergebieden’.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrie2D Geometrische respresentatie van het object als 2D vlak. GM_Surface 1..1
typeWaterbeheergebied Nadere aanduiding van het type waterbeheergebied. Waterbeheergebiedtype 1..1
naam Naam van het waterbeheergebied. CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • waterbeheergebied